جدیدترین خبر ها

جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
Friday 2 December 2016
  • کاهش ۴۰ درصدی سوء تغذیه کودکان با ارائه یک وعده غذای گرم

    ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
  • هرآنچه باید درباره آنفولانزای معده کودکتان بدانید

    ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
  • روزه گرفتن در دوران شیردهی

    ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

دریافت وقت کلینیک

جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
روزهای مربوط به وقت شما

وقت مشاوره برای شما رزرو شد.

کاهش ۴۰ درصدی سوء تغذیه کودکان با ارائه یک وعده غذای گرم

۴۰ درصد از مشکل سوء تغذیه کودکان با ارائه یک وعده غذای گرم در ۷ هزار مهد کودک کاهش یافت. به گزارش« ایران» ، این خبری است که دیروز انوشیروانمحسنی بند پیرئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشست خبری خود به مناسبت هفته بهزیستی اعلام کرد و گفت: به طور کلی بهزیستی سه رویکرد مهم را دردستور کار خود دارد که در براساس آنها برنامه ها وطرح هایی را تدوین کرده است. وی افزود:تلاش و کوشش در ارائهبرنامه های علمی و کارشناسی برای پیشگیری از آسیب ها و معلولیت ها، توانمند سازی جامعه هدف، مداخلات اجتماعی و توسعه خیر جمعی از جمله اهداف ماست که باید در راستای آنها حرکت کنیم.وی تصریح کرد: مهم ترین موضوع در بحث پیشگیری، معضل اعتیاد است که در شدت آسیب ها نقش مهمی دارد که می توان با ارتقای سطح آموزش و تقویت گروه های متخصص آن را کنترل کرد.به گفته محسنی، امسال در سه استان کرمان، مازندران و اصفهان در خصوص موضوع اجباری کردن آزمایشهای ژنتیک ورود پیدا کردیم.همچنین در تدوین قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اجباری کردن آزمایش های ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت زایی پیشنهاد داده ایم. رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: پیگیری لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ارائه خدمات تکمیلی به افراد معتاد، ارائه خدمات توانمندسازی و توانبخشی به جامعه هدف و بردن خدمات توانبخشی به منازل از دیگر اقدامات سال جاری بهزیستی است. وی همچنین از تدوین طرح مراقبین اوتیسم در منزل خبر داد و بیان داشت:در دو سال گذشته با مشاوره و مداخله علم ژنتیک از تولد ۹۰۰ معلول جلوگیری کردیم که ۱۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه ها شد. رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: قراراست تا ...